Dec 17, 2012

Butakai Ouji to 100-kai Kisu Part 2 is Out on Bakeneko's Lair

"Butakai Ouji to 100-kai Kisu" Part 2 is out on Bakeneko's Lair! (LINK)