Apr 17, 2013

"Ore to Atashi no Kareshi-sama" Volume 1 Extras

Here are the extras from volume 1 of "Ore to Atashi no Kareshi-sama" -- (ZIP) (PDF)